Sumaniosios socializacijos dalyko studijų metu socialinio ugdymo tyrėjai įgis gebėjimus taikyti sumaniosios socializacijos technologijas ir socialinės partnerystės bei klasterystės technikas šeimos, instituciniame, bendruomeniniame, regioniniame ir globaliame lygmenyse. Studijų metu bus praktiškai pritaikomi gebėjimai atpažinti ir modeliuoti socialines inovacijas ir socialinio verslo modelius, analizuoti pokyčius, skatinančius sumaniosios socializacijos fenomenus, darančius įtaką plačiai naudojamoms (angl. general purpose) technologijoms ar jų pritaikymui konkrečioje srityje: socialiniame versle, švietime, sveikatos apsaugoje, aplinkosaugoje, kultūroje ir kt. sektoriuose daugiafunkcio ir daugiakriterio dizaino principu.