Mokslinės produkcijos ir paslaugų (rezultatų) modeliavimas (faktų, tyrimų, žinių, statistinės informacijos, gerosios patirties, ekspertinė analizė, stebėsena), įgaliojimų, kompetencijų perdavimas, produktų komercializavimas, frančizavimas