Gebėjimas taikyti socialinės partnerystės modelius - reikalingas  bendruomeniniuose procesuose ir  šios srities atstovams siekiant prisidėti prie  žmonių geroves skatinimo, skurdo mažinimo  ir bendruomenės įgalinimo spręsti savo problemas. Įsavinus šio modulio medžiagą bus prisidėta prie   socialinio ugdymosi mokslininkų, tyrėjų ir praktikų socialinės aplinkos tyrėjo kompetencijų ugdymo,   socialine partneryste pagrįsto bendradarbiavimo  stiprinimo.